Projecten

Op deze pagina vertel ik aan welke leuke projecten ik vanuit Op Dinsdag heb gewerkt.

Sinds juli 2020 werk ik Op Dinsdag bij SIKO onderwijs. We hebben een goede interne communicatiestructuur opgezet via Sharepoint / intranet. Ook de arbeidsmarktcommunicatie kreeg een upgrade: website in orde, social media kanalen in gebruik en social posts ‘van nu’. Het huidige lerarentekort vraagt om een doortastende aanpak om (aankomend) leerkrachten te bereiken en overtuigen. SIKO is een superleuke organisatie om voor te werken, dus de mooie verhalen komen vanzelf! Kijk ook op www.skillsvoordeklas.nl Een mooi staaltje samenwerken met andere onderwijsorganisaties!

Ps sinds augustus 2022 werk ik bij SIKO als communicatieadviseur | coördinator onderwijssubsidies.

SPON – Specialisten in Passend Onderwijs in Papendrecht wilde graag de communicatie in de organisatie stroomlijnen. In een serie gesprekken met de bestuurder, stelde ik in 2019 Op Dinsdag een communicatiebeleid en communicatieprotocol op dat richting geeft voor alle aangesloten scholen. Ik bracht een communicatieadvies uit voor de arbeidsmarktcommunicatie van SPON. Met een interne communicatie-audit bevroegen we medewerkers over hun beleving van de interne communicatie. In 2020 gaan we met de uitkomsten aan de slag.

Stichting Aanzet in Vlaardingen had een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode 2018-2022. Een van de speerpunten was het verbeteren van de profilering en zichtbaarheid van de organisatie en het aanbod voor professionals, ouders en kinderen. In 2018 vertaalde ik Op Dinsdag het strategisch plan in een doel- en actiegericht communicatieplan waarmee ik in 2019 – in mijn nieuwe functie als communicatieadviseur bij Stichting Aanzet! – voortvarend aan de slag ging. Samen met The Mind Office ontwikkelden we een nieuwe website, een brochure en productkaarten. We vertelden over de mooie projecten van Aanzet met een doelgroepgerichte contentstrategie via alle (social) mediakanalen. Samenwerken aan kansengelijkheid!

Voor de TechNetkring NWN heb ik in 2018 een communicatiestructuur opgezet met een nieuwe website, social media kanalen en een brochure voor techniekbedrijven die als ‘ambassadeur van de techniek’ lid van de TechNetkring NWN kunnen worden. De TechNetkring NWN verbindt gemeentes, techniekbedrijven en primair, voortgezet en beroepsonderwijs om de jeugd in de regio enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de techniek. In 2019 koos de TechNetkring NWN voor een nieuwe strategie. Met een serie techniekvideo’s nemen zij de jeugd mee naar de werkvloer bij gave techniekbedrijven in de regio. Bekijk de serie WATDOEJIJNOU?! op het YouTubekanaal. Ik adviseerde  het bestuur over de contentstrategie om de jeugd te bereiken. Daarnaast beheer ik Op Dinsdag de website, het YouTubekanaal en de social media kanalen van de TechNetkringNWN.

In 2017 adviseerde ik Op Dinsdag de gemeente Maassluis bij de communicatie omtrent de harmonisatie peuterspeelzalen. Vanaf schooljaar 2018/2019 is aan alle basisscholen in Maassluis een locatie voor peuteropvanglocatie verbonden om een doorgaande lijn mogelijk te maken. Voor dit project heb ik een communicatieplan opgesteld. We hebben alle stakeholder, betrokken organisaties en commnicatiedoelgroepen in kaart gebracht. de inhoud van een informatiebrief met elkaar afgestemd, de informatie op de websites is aangepast en betrokken collega’s zijn geïnformeerd.

In Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs (MCPO) Rijnmond werken elf schoolbesturen in de regio Rotterdam Rijnmond samen om (inval)leerkrachten te werven en in te zetten vanuit een gezamenlijke flexpool. In de online vacaturebank staan alle vacatures voor leerkrachten en invalleerkrachten. In 2018 stelde ik Op Dinsdag een communicatieplan op en beheerde de communicatiekanalen van MCPO Rijnmond. Een tijdje als invalleerkracht werken biedt kansen om je horizon in het onderwijs te verbreden: de continuïteit van een vast salaris en de flexibiliteit en diversiteit van invalwerk: win-win!